مراجعه حدود 8 هزار مصدوم نزاع به پزشکی قانونی خراسان شمالی

مراجعه حدود 8 هزار مصدوم نزاع به پزشکی قانونی خراسان شمالی


​​​​​​​مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: تا پایان مرداد ماه امسال 3 هزار و 777 نفر به دنبال ادعای مصدومیت ناشی از نزاع در مراکز پزشکی قانونی استان معاینه شده‌اند که از این تعداد 2 هزار و 553 نفر مرد و یک هزار و 224نفر زن بودند.  به گزارش قدس، نورس اظهار کرد: مقایسه این رقم در مقابل 4 هزار و 229 نفر در مدت مشابه سال گذشته بیش از 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی افزود: در بخش معاینات بالینی پزشکی قانونی همواره نزاع بیشترین تعداد را به خود اختصاص می‌دهد. بنابر این گزارش تا پایان مرداد ماه، روزانه بیش از 24 نفر مصدوم نزاع در مراکز پزشکی قانونی معاینه شده‌اند. 
وی ادامه داد: همچنین مقایسه آمار ماهانه نشان داد مرداد با 920 پرونده، بیشترین رقم تشکیل پرونده نزاع را تا کنون داشته است.
مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: مطابق تفکیک شهرستانی این آمار، بجنورد با تعداد یک هزار و 497 نفر بیشترین آمار مصدوم نزاع ثبت شده را داشته و پس از آن به ترتیب شهرستان‌های اسفراین با 723 نفر، شیروان با 689 نفر، آشخانه با 347 نفر، جاجرم با 220 نفر و فاروج با 211 نفر ثبت شده‌اند. شهرستان راز با 90 نفر کمترین آمار را تا پایان مرداد داشته است.
بر اساس سالنامه آماری پزشکی قانونی کشور طی سال 1400 تعداد 8 هزار و 293 نفر مصدوم نزاع در مراکز پزشکی قانونی استان معاینه شده‌اند و نسبت به جمعیت، خراسان شمالی در رتبه چهارم نزاع قرار گرفته بود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه