اعرفوا منازل الناس منا علی قدر روایتهم عنا

اعرفوا منازل الناس منا علی قدر روایتهم عنا


منزلت مردم را در نزد ما، از اندازه روايتشان از ما بشناسيد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه