راه‌اندازی قرارگاه اجتماعی زندان در استان

راه‌اندازی قرارگاه اجتماعی زندان در استان


سرباز جانفدا؛ مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان‌رضوی گفت: برای نخستین بار قرارگاه اجتماعی زندان دراستان آغاز به کارکرده و در ۱۳مأموریت به‌ صورت آزمایشی در مشهد فعال است که هفت مأموریت مربوط به زندانیان و 6مأموریت مربوط به خانواده آن‌هاست.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه