تکذیب شایعه افزایش تعرفه تلفن ثابت

تکذیب شایعه افزایش تعرفه تلفن ثابت

در حالی از روز گذشته اخبار مربوط به تصویب افزایش تعرفه تلفن ثابت در ستاد تنظیم بازار و اعمال آن روی قبض‌ها از ابتدای شهریور ماه در فضای مجازی دست به دست می‌شد که معاون تجاری مخابرات منطقه خراسان رضوی این موضوع را شایعه و گمانه‌زنی فضای مجازی دانست.


سید سعید موسوی نژاد اظهار کرد: در حال حاضر این مصوبه به هیچ عنوان اجرایی نشده است و هنوز این موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده است. شورای رقابت، نامه افزایش تعرفه را به وزیر ارتباطات ارسال کرده و این نامه باید در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و مصوب شود. وی افزود: ابتدا ستاد تنظیم بازاراین افزایش قیمت را تصویب می‌کند. سپس در وزارت ارتباطات و در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح می‌شود و چنانچه این افزایش تعرفه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شود، قابلیت اجرا دارد؛ اماهنوزهیچ امری در این کمیسیون مصوب نشده و تا کمیسیون مصوب نکند تعرفه‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد و جای هیچ نگرانی برای شهروندان نیست.
گفتنی است مدل جدید قیمت‌گذاری تلفن، یک کف پرداخت ثابت را شامل می‌شود که حتی با کارکرد کمتر از آن مقدار نیز باید پرداخت شود. مشترک همچنین باید در صورت استفاده بیشتر از کف پرداخت تعیین شده، مابه‌التفاوت آن را بپردازد.

​​​​​​​خبرنگار: توحیدی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه