ازهد الناس من ترک الحرام اشد الناس اجتهاداً من ترک الذنوب

ازهد الناس من ترک الحرام اشد الناس اجتهاداً من ترک الذنوب


زاهدترین مردم کسی است که حرام را وانهد، کوشاترین مردم تارک گناهان است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه