نقره داغ  قاچاقچی‌سوخت

نقره داغ  قاچاقچی‌سوخت


حسن پور؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: یک قاچاقچی سوخت که حین بازرسی خودرویش مشک حاوی یک هزار و 300لیتر سوخت قاچاق را پاره کرده بود، به پرداخت مبلغ 766میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و همچنین از حیث سوخت هدر رفته، مبلغ 383میلیون ریال به جریمه وی اضافه شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه