نوشتن درباره ادبیات عاشورایی کار سختی است

هادی خورشاهیان:

نوشتن درباره ادبیات عاشورایی کار سختی است


​​​​​​​هادی خورشاهیان در نشست «راهپیمایی اربعین در ادبیات داستانی با نگاهی به رمان احضاریه» با بیان اینکه نوشتن درباره ادبیات عاشورایی کار سختی است، گفت: به عنوان یک نویسنده زمانی که بخواهید درباره ادبیات دینی به عنوان حوزه‌ای که مردم با آن از طریق منبر، برنامه‌های صدا و سیما و... آشنایی نسبی دارند، بنویسید کار سخت می‌شود. زمانی که نویسنده درباره عاشورا و امام حسین(ع) یا درباره امیرالمؤمنین(ع) کتاب می‌نویسد، چون مردم اطلاعات وسیعی درباره آن‌ها دارند پرسش‌های زیادی نیز برای آن‌ها مطرح می‌شود که نویسنده باید بتواند به آن‌ها پاسخ دهد.
خورشاهیان، تخیل و آفرینش را ابزار نویسنده دانست و گفت: پژوهش کار نویسنده نیست. نوشتن دشواری‌های زیادی برای نویسنده دارد؛ چرا که می‌خواهد یک اثر دسته اول بنویسد. نویسنده رمان عاشورایی باید مطالعه دینی و تاریخی داشته باشد تا بتواند از حس و حال، یا (آن) شاعرها برخوردار باشد و از روایت‌های مختلف در رمان عاشورا استفاده کند؛ چرا که برخی از این روایت‌ها زاویه دید جدیدی پیش ‌روی مخاطب قرار می‌دهد.
خورشاهیان گفت: رمان عاشورایی باید به گونه‌ای نوشته شود که برای نوجوان امروزی جذابیت داشته باشد و برای آشنایی این گروه سنی با این واقعه عظیم حتی می‌توانیم رمان علمی و تخیلی بنویسیم. فرق داستان با شعر این است. در شعر محتشم کاشانی «باز اين چه شورش است که در خلق عالم است / باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است» مباحث عاطفی مطرح می‌شود و بحث حماسی در میان نیست. در منبر و هیئت نیز از زاویه عاطفی به ماجرا نگاه می‌شود.
هادی خورشاهیان در پایان گفت: زمانی که می‌خواهیم درباره واقعه عاشورا به نتایج درستی برسیم باید گروهی از پژوهشگران به تحقیق و نگارش اثر تاریخی درباره عاشورا با محوریت وقایع پیش و پس از آن روز بپردازند تا نویسندگان بتوانند از آن‌ها در نگارش آثار این حوزه بهره ببرند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه