استنزلوا الرّزق بالصّدقه

استنزلوا الرّزق بالصّدقه


با صدقه دادن، روزی خود را فرود آورید.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه