وصول ۵۶۰ میلیارد تومان مالیات

خراسان جنوبی

وصول ۵۶۰ میلیارد تومان مالیات


​​​​​​​از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان مالیات در خراسان جنوبی وصول شده است. مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد 2 هزار و 613 اظهارنامه در بخش اشخاص حقوقی و تعداد ۴۲هزار و822 اظهارنامه در بخش اشخاص حقیقی ارائه شده است، گفت: در بخش اظهارنامه اشخاص حقیقی شامل مشاغل و کسبه برای عملکرد سال ۱۴۰۰ که در سال ۱۴۰۱ ابراز شده است، ۷۶ درصد اظهارنامه‌های ارائه شده مبلغ صفر اعلام شده و میانگین مالیات ابرازی در این گروه مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان بوده است.
به گزارش صدا و سیما، جعفر احسانی مهر با اشاره به اینکه تا مرداد سال جاری بیش از ۵۶۲ میلیارد تومان مالیات مستقیم و غیرمستقیم در استان وصول شده است، گفت: حدود ۲۶۲ میلیارد تومان در بخش مالیات‌های مستقیم وصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد رشد داشته است. همچنین حدود ۳۰۱ میلیارد تومان در بخش مالیات‌های غیرمستقیم و ارزش افزوده وصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ درصد رشد داشته است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه