۱۰سال دیگر مشهد آب برای نوشیدن ندارد

۱۰سال دیگر مشهد آب برای نوشیدن ندارد


​​​​​​​رئیس پژوهشکده آب دانشگاه فردوسی مشهد گفت: شوری آب مشهد در حال افزایش است و ممکن است ۱۰ سال بعد آب مناسب برای شرب نباشد.
داوری؛ رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بیشتر دشت‌های ایران بالای ۱۰۰ درصد از آب تجدیدپذیر را استفاده می‌کنند که نتیجه آن افت آب زیرزمینی و نشست دشت‌هاست.
او افزود: آب زیرزمینی مشهد به صورت مستمر در حال کاهش و شور شدن بوده و کسری مخزن ما حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب در سال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: شوری آب زیر پای مشهد در حال افزایش است و اگر ادامه پیدا کند، ممکن است ۱۰سال بعد شرایطی پیدا کنیم که زیر پای ما آب مناسب برای شرب نباشد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه