صاحب الناس مثل ما تحب ان یصاحبوک به

صاحب الناس مثل ما تحب ان یصاحبوک به


با مردم به گونه‌اى رفتار کن که دوست دارى با تو آن گونه رفتار کنند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه