نه به تقلیل دادن زیارت

نه به تقلیل دادن زیارت


محمد جواد استادی پژوهشگر حوزه زیارت گفت: ما با هرچه زیارت را به مفهوم گردشگری تقلیل دهد، مخالفیم و زیارت را معنایی بسیار گسترده‌تر و حوزه معرفتی می‌دانیم که می‌تواند برای همه عرصه‌های زیستی هم محتوا و هم الگو ارائه دهد؛ بنابراین با تعریف زیارت به عنوان سفری برای رسیدن به یک مکان مقدس و صرفاً انجام برخی مناسک، مخالف هستیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه