ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل

ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل


شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت و نيرنگ و مكرى پاك است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه