تأخیر ۴۲ درصدی پروازها در فرودگاه مشهد

تأخیر ۴۲ درصدی پروازها در فرودگاه مشهد


​​​​​​​مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: از 2 هزار و 782 پرواز خروجی که در تیر ماه سال جاری انجام شده، یک هزار و 117 پرواز (معادل ۴۲درصد تمامی پروازها) با تأخیر۳۰ دقیقه و بیشتر انجام شده که در مجموع به ۱۱۰ هزار و  ۴۷۹ دقیقه تأخیر می‌رسد.
حسن جعفری با اشاره به جابه‌جایی ۷۴۹ هزار و ۲۳۷ مسافر در فرودگاه بین‌المللی مشهد در تیر ماه گفت: از آنجایی که محدودیت ظرفیت ۶۰ درصدی پذیرش پروازها نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته لغو شده، جابه‌جایی مسافر نیز 60 درصد افزایش داشته است.
وی گفت: تعداد پروازهای داخلی انجام شده در تیر ماه سال جاری نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است؛ اما با جابه‌جایی ۵۷۵ هزار و ۹۱۳ مسافر داخلی، رشد ۳۵ درصد جابه‌جایی مسافران داخلی در این فرودگاه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است.
به گزارش ایسنا، جعفری در زمینه میزان پروازها و جابه‌جایی گردشگران خارجی عنوان کرد: در مجموع یک هزار و 189 پرواز خارجی در تیر ماه نشست و برخاست داشته که نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۱۹۷ درصد رشد داشته است. همچنین با جابه‌جایی ۱۷۳ هزار و ۶۱۹ گردشگر داخلی در فرودگاه مشهد، رشد ۳۰۰ درصدی جابه‌جایی گردشگران داخلی در این فرودگاه نسبت به تیر ماه سال گذشته به ثبت رسیده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه