ممنوعیت به‌کارگیری مشمولان غایب 

ممنوعیت به‌کارگیری مشمولان غایب 


مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی از ممنوعیت به کارگیری مشمولان غایب وظیفه عمومی خبر داد و گفت: کارفرمایان متخلف شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
مهدی اسلام‌ خواه اظهار کرد: به استناد بند ج ماده ۹ قانون کار، یکی از شرایط صحت قرارداد، نداشتن ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر است که در صورت به ‌کارگیری افراد مشمول سربازی توسط کارفرما، قرارداد کار باطل است.  بر اساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان غایب، امکان اشتغال به کار توسط سازمان‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی را ندارند.
وی افزود: کسانی که مشمولان غایب را به‌ کارگیری کنند، به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
اسلام خواه گفت: مجازات کارفرمایانی که مشمولان غایب از خدمت سربازی را به‌ کارگیری کنند، برای بار نخست هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه سه سرباز است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه