بازار آب در قزوین راه‌اندازی می‌شود

بازار آب در قزوین راه‌اندازی می‌شود


​​​​​​​ استاندار قزوین گفت: بازار آب در قزوین به منظور بهره‌برداری بهینه از این نعمت الهی در حوزه کشاورزی تا پایان سال جاری راه‌اندازی می‌شود.
محمدمهدی اعلایی افزود: با توجه به مصرف و بهره‌برداری ۸۸ درصدی از آب در حوزه کشاورزی، توجه به این موضوع برای ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
وی افزود: ارزش افزوده در اقتصاد تعریف خاصی دارد و به همین لحاظ با توجه به راندمان آب در حوزه کشاورزی و بخش‌های دیگر اقتصادی، باید توجه به ارتقای ارزش افزوده و میزان بهره‌وری از آب در بخش‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد.
اعلایی در ادامه ضمن اشاره به افزایش میزان مصرف آب در بخش صنعت اضافه کرد: مصرف آب در بخش صنعت حدود 3 تا 4 درصد است که لزوم توجه به بهره‌برداری بهینه از این مایع بدون جایگزین در کشاورزی را مضاعف می‌کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه