بیکاری ابرچالش  کشور است

معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور:

بیکاری ابرچالش  کشور است


معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه «بیکاری» ابرچالش امروز کشور است، گفت: الزامات بازار کار باید در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای لحاظ شود. علی‌حسین شهریور افزود: تدوین سیاست‌های سازمان فنی وحرفه‌ای با هدف ترویج مهارت‌آموزی در کشور از جمله رویکردهای ماست.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه