نیمی از استان اصفهان درگیر پدیده بیابان‌زایی است

نیمی از استان اصفهان درگیر پدیده بیابان‌زایی است

اصفهان  

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: از مجموع ۲۸شهرستان این استان، ۱۴ شهرستان درگیر پدیده بیابان‌زایی است.


حسینعلی نریمانی افزود: بیابان‌زایی و گرد و غبار از چالش‌های مهم قرن بیست و یکم در حوزه منابع طبیعی محسوب 
می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشتر کشورها سال به سال به سمت خشکی پیش می‌روند، ادامه داد: استان اصفهان جزو مناطق خشک و نیمه خشک ایران است که از لحاظ بیابانی بودن، ۳۰ درصد مساحت این استان را بیابان تشکیل می‌دهد در حالی که در کشور ۲۰ درصد و در دنیا
۱۰ درصد مساحت به عرصه‌های بیابانی اختصاص دارد.
رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اظهار کرد: مجموع مساحت بیابان‌های استان اصفهان 3 میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار آن در مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی 
قرار دارد.
رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان افزود: مساحت کانون‌های بحران استان نزدیک به یک میلیون و 500 هزار هکتار است که بر اساس برآوردها طوفان‌های گرد وغبار ۱۲۸ میلیارد تومان سال ۹۸ در این مناطق به منابع زیستی استان خسارت وارد کردند و این خسارت‌ها در زمان حاضر به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان
می‌رسد.
وی گفت: سطح مناطق تحت تأثیر کانون‌های گرد و غبار در سال‌های اخیر به دلیل تغییر اقلیم و کمبود بارندگی افزایش پیدا کرده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه