تشرف هیئتی از آستان مقدس حضرت عباس (ع) به حرم مطهر رضوی

با همکاری معاونت امور بین‌الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی انجام شد

تشرف هیئتی از آستان مقدس حضرت عباس (ع) به حرم مطهر رضوی

با همکاری معاونت امور بین‌الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، هیئتی از آستان مقدس حضرت عباس(ع) به بارگاه منور رضوی مشرف شدند.
رئیس اداره همکاری‌های بین‌الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: این هیئت در راستای توسعه همکاری‌های مشترک پژوهشی، مطالعاتی و فرهنگی بین دو آستان مقدس عباسی و رضوی به حرم 
علی بن موسی الرضا(ع) مشرف شدند.
دکتر ریاض العمیدی؛ رئیس مرکز‌ بین‌المللی پژوهش و مطالعات العمید و نماینده جمعیت علمی و فکری العمید، دکتر علی کاظم محمد؛ رئیس بخش فعالیت‌ها و برنامه‌ها در مرکز العمید، دکتر شوقی مصطفی علی؛ معاون رئیس موزه، نفایس و مخطوطات آستان مقدس عباسی، دکتر حیدر‌ فازی الموسوی؛ رئیس بخش ترجمه در جمعیت علمی فکری العمید و... برخی از 
شخصیت‌های این هیئت هستند.
وی افزود: دیدار با عبدالحمید طالبی؛ رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی و احد فرامرز قراملکی؛ مدیر عامل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی از برنامه‌های تدارک دیده شده برای این هیئت است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه