گوچی در رادار تراکتور

گوچی در رادار تراکتور

نصیرزاده، عضو هیئت مدیره تراکتور درمورد شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه کادرفنی تراکتور رضا قوچان نژاد را مدنظر قرار داده است، پاسخ داد: «وی اکنون بازیکن آزاد است و اگر باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر قوچان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد را بخواهند احتمال دارد کادرفنی تراکتور هم او را مدنظر قرار بدهد».

برچسب ها :
ارسال دیدگاه