نامه پرسپولیسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به رئیس سازمان صدا و سیما

نامه پرسپولیسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به رئیس سازمان صدا و سیما

سیدمجید صدری، سرپرست باشگاه پرسپولیس در ارتباط با موضوع بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از حق پخش تلویزیونی، نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را برای پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، ارسال کرد. 
در این نامه پیشنهاد شده است کارگروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی برای بررسی راهکارها تشکیل شود تا فرمولی برد برد به اجرا درآید.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه