سه ماهه نمی‌توانیم معتاد آخر خطی را درمان کنیم

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر:

سه ماهه نمی‌توانیم معتاد آخر خطی را درمان کنیم

رضا تویسرکان‌منش، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به برنا گفت: برحسب دستور مقام قضایی، معتادان متجاهر یک تا سه هفته می‌توانند در مراکز درمان نگهداری شوند و در صورت نیاز و تأیید گروه پزشکی و نظر مقام قضایی حداکثر تا 6 ماه امکان نگهداری آن‌ها وجود دارد و فقط یک بازه یک تا 6 ماهه برای درمان این افراد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: پس از اینکه این افراد از مراکز ترخیص می‌شوند مشکل، ادامه فرایند درمان این افراد است. عواملی مثل بی‌خانمانی، فقر، حاشیه‌نشینی و... سبب تجاهر این افراد شده و در یک تا سه ماه نمی‌توانیم یک معتاد آخر خطی را که چند دارو استفاده می‌کند به اجبار ترک دهیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه