بازگشت صیادمنش به فنرباغچه

بازگشت صیادمنش به فنرباغچه

سرمربی زوریا لوهانسک به طور تلویحی جدایی اللهیار صیادمنش از این تیم را تأیید کرد. 
ویکتور اسکریبنیک گفت: من می‌خواهم که صیادمنش را حفظ کنیم اما تصمیم نهایی را دیگران می‌گیرند. 
برای حفظ او باید بودجه یک سال زوریا لوهانسک را پرداخت کنیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه