منشی در لباس دندانپزشک!

دکتر قلابی به 540 ساعت کارخدماتی محکوم شد

منشی در لباس دندانپزشک!

زن‌‌35ساله‌ای که فقط چند ماه در مطب یک دندانپزشک منشی‌گری کرده بود، نه‌تنها خودش را جای پزشک جا زد بلکه چندین نفر را هم معاینه و مورد اقدامات درمانی قرار داد!


​​​​​​​معاونت درمان پیگیر ماجرا

پس از آنکه پرونده جعل عنوان یک دندانپزشک توسط فردی که تحصیلاتش فقط تا مقطع دیپلم بود در شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی(ره) مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت، عامل این اقدام که یک زن 35 ساله بود به 540 ساعت کار خدماتی در اداره آموزش‌وپرورش ناحیه4 مشهد به جای تحمل چندین ماه حبس محکوم شد.
اما این پرونده زمانی روی میز مقام قضایی در دادسرای مشهد قرار گرفت که گزارشی از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به پیوست مدارک و مستندات وقوع جرم که همان مداخله در درمان توسط فرد فاقد صلاحیت بود، به دادستانی ارسال شد. بازپرس پرونده در این مرحله تمامی مدارک ارسالی را مورد بررسی قرار داد و حتی اظهارات نماینده معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد را هم در این زمینه اخذ کرد. کار به اینجا که رسید مشخص شد همه چیز زیر سر یک زن 35 ساله است که خود را دکتر دندانپزشک معرفی کرده است.
این زن با لوازم و ادوات دندانپزشکی در یک مطب پزشک آشنا شد، آن‌هم زمانی که به عنوان منشی در آنجا مشغول به کار بود. پیگیری‌های صورت گرفته همچنین نشان می‌داد این زن حتی دیپلمش را هم به زور گرفته است. او با شناسایی برخی افراد که به مطب دکتر مراجعه می‌کردند و در ادامه با ارسال پیامک معرفی خودش به عنوان دندانپزشک، آن‌ها را به مطب غیرمجازش دعوت می‌کرد. تعدادی از بیماران که حالا در فهرست شکات پرونده حضور داشتند بدون بررسی و دقت کافی به این زن مراجعه و پس از معاینه دندان‌هایشان دیگر اقدام‌های درمانی برای آن‌ها تجویز شده بود.
از همین رو با دستور مقام قضایی در دادسرای مشهد دندانپزشک قلابی تحت تعقیب قرار گرفت و درنهایت پای میز عدالت کشانده شد. این فرد که همه چیز را سهل و به بازی گرفته بود تصور می‌کرد با بیان اظهارات کذب می‌تواند راه‌فراری برای خود دست وپا کند چراکه در جلسات بازپرسی ضمن انکار اقدام‌های صورت گرفته این ادعا را مطرح کرد که به علت اشتباه نوشتاری روی برگه‌های پذیرش در کنار اسم خودش عنوان دکتر درج کرده است!
تناقض‌گویی‌های منشی مداخله‌گر در امور درمانی زمانی به خط پایان رسید که حدود پنج نفر از شکات در دادسرا حاضر و در متن شکایت خود از اینکه این دندانپزشک قلابی پا را از نوشتن اسمش پایین برگه‌های پذیرش فراتر گذاشته، موضوعاتی را مطرح کردند و از معاینه و دیگر اقدام‌های درمانی این فرد نمونه‌های را ذکر کردند.

کار خدماتی به جای تحمل حبس
در پایان مراحل رسیدگی به اتهام‌های منشی 35ساله در دادسرا، سرانجام بازپرس پرونده که دفاعیات متهم را وارد ندانست، قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست) را صادر و پرونده به همراه مستندات تکمیلی برای صدور رأی نهایی روی میز قاضی مجید شرقی شهری قرار گرفت. قاضی‌دادگاه طبق روال قانونی تمامی مسیر رسیدگی به پرونده را مورد بازخوانی قرار داد و دندانپزشک قلابی را هم چندین مرتبه برای دفاع از اتهامات انتسابی مقابل میز عدالت کشاند و برای چندمین بار از او خواسته شد تا از خودش دفاع کند. دراین مرحله هم منشی مداخله‌گر راه فراری از برخورد قانونی برایش پیدا نشد و رئیس این شعبه دادگاه در نهایت مهر تأییدی بر کیفرخواست دادسرا زد و رأی محکومیت متهم را صادر کرد و در انشای آن آورد: دادگاه درخصوص متهم پرونده با عنایت به گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ملاحظه پیامک‌های ارسالی به بیماران، اخذ اظهارات بیماران به عنوان گواه، صفحه مجازی متهم که عنوان دکتر را برای خود درج کرده بود، همچنین کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دفاعیت بدون اثر و...بزه انتسابی متهم پرونده را محرز و مسلم می‌داند. در ادامه این رأی آمده است: همچنین از نظر نتایج زیانبار این جرم در جامعه، متهم پرونده را از حیث استفاده غیرمجاز از عنوان پزشک به 540ساعت کار خدماتی در آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و نظارت واحد اجرای احکام جایگزین پنج ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد. در صورت عدم اجرای حکم برای بار اول یک چهارم تا یک دوم به مدت حکم افزوده و در صورت تکرار مجازات حبس به مرحله اجرا در خواهد آمد.

خبرنگار: عقیل رحمانی 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه