دو برابر متوسط جهانی!

آمار نگران‌کننده فرسایش خاک در خراسان رضوی

دو برابر متوسط جهانی!

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان و استان کرمان دارای بیشترین میزان فرسایش خاک در کشور هستند.


جعفر جوادی با بیان اینکه متوسط فرسایش خاک در جهان 8 تن در هکتار است و در کشور‌های پیشرفته با اقدام‌های حفاظتی این میزان به ۲ تن کاهش یافته است، گفت: سالانه حدود ۱۸۴ میلیون تن خاک در این استان دچار فرسایش می‌شود. فرسایش خاک در خراسان رضوی بین ۹ تا ۲۴ تن در هکتار است که به صورت میانگین ۱۵ تن در هکتار و حدود دو برابر متوسط جهانی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جوادی گفت: فرسایش آبی خاک موجب می‌شود خاک به صورت سیلاب در پشت سد‌ها نقش مسدودکننده را به خاک روان شده بدهد و موجب کاهش حجم آبگیری سد‌ها شود. در خراسان رضوی ۲ میلیون مترمکعب رسوب از این طریق در سد‌ها ثبت شده است.
وی گفت: خراسان رضوی و کرمان دو استان بحرانی در زمینه فرسایش بادی هستند.
در حال حاضر ۸۰۰ هکتار از اراضی استان در معرض فرسایش بادی است که این وضعیت در شهرستان‌های جنوبی استان از جمله گناباد با شدت و وخامت بیشتری همراه است.
وی گفت: روزانه هزار و ۷۰۰ تن زباله در مشهد تولید که به زباله‌گاه‌ها منتقل می‌شود و فقط ۱۵ درصد این میزان تبدیل به کمپوست شده و بقیه معمولاً به صورت غیراصولی دفع می‌شوند. تخلیه پساب‌ها، پسماند‌های کشاورزی، صنعتی و بیمارستانی از مهم‌ترین عناصر آلوده‌کننده خاک در این استان هستند.
محسن فنودی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی هم با اشاره به افزایش سطح و شمار کانون‌های تحت تأثیر فرسایش بادی در این استان گفت: براساس آخرین بررسی‌ها از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، اکنون ۳۰ کانون تحت تأثیر فرسایش بادی با سطحی معادل ۲ میلیون و ۴۰۰هزار هکتار در این استان وجود دارد.

ارسال دیدگاه