انتقاد از موافقان افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی

انتقاد از موافقان افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی

محمدرئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی واکنش نشان داد و در توییتر نوشت: مسئولان محترم لطفاً پیش از اینکه دلیل مخالفت جامعه پزشکی را در تضاد منافع جست‌وجو کنید به دو مطلب توجه داشته باشید: ورودی‌های این طرح هشت سال بعد وارد چرخه کاری می‌شوند. به سن بزرگواران جامعه پزشکی مخالف این طرح عنایت کنید.
ارائه خدمات درمانی،‌ یک بسته‌ به هم پیوسته است که پزشک تنها یک جزء آن است. افزایش بی‌رویه ظرفیت، کمبود سایر اجزای آن را حل نخواهد کرد. آیا کمبود دارو با افزایش داروسازان حل می‌شود؟

برچسب ها :
ارسال دیدگاه