چرایی توقف اجرای «پزشک خانواده»

چرایی توقف اجرای «پزشک خانواده»

کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت به مهر گفت: اجرای برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران حدود ۹ سال است دنبال می‌شود و بنا بود نواقص آن در سایر استان‌ها رفع شود که در دولت یازدهم به شکل طرح تحول سلامت تغییر شکل داد.
حیدری گفت: نقطه ضعف اساسی که سبب شد این برنامه اجرایی نشود، سیستم نظام ارجاع است که نفس برنامه پزشک خانواده بحث سیستم ارجاع است.جدا از این مشکلات، یکی از دلایل مهم اجرایی نشدن برنامه پزشک خانواده، بحث منابع است.وی افزود: عزم خودمان را جزم کرده‌ایم پزشک خانواده از سال آینده حتی در چند استان کلید بخورد و اجرا شود.

برچسب ها :

پزشک خانواده

ارسال دیدگاه