نگاه فصلی به زاینده‌رود

نگاه فصلی به زاینده‌رود

فرخ مستوفی، فعال محیط زیست به آنا می‌گوید: نمی‌شود همه چیز را با هم داشت. نمی‌شود اصفهان هم گردشگری داشته باشد، هم کشاورزی و هم صنایع بزرگ آب‌بر؛ یک جایی یک چیزی قربانی یک چیز دیگر می‌شود، باید یک جایی کوتاه آمد. باید نگاه ما به زاینده‌رود فصلی باشد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه