فروش 18 هزار نسخه کتاب در شهرهای کمتر برخوردار

فروش 18 هزار نسخه کتاب در شهرهای کمتر برخوردار

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به میزان مشارکت کتاب‌فروشی‌ها در پایان طرح پاییزه کتاب گفت:
۴۰ کتاب‌فروشی در شهرهای کمتر برخوردار از کتاب‌فروشی توانستند ۱۸هزار و ۱۹۲ نسخه کتاب به ارزش ۱۸میلیارد و ۱۲۶میلیون و ۱۰۵هزار و ۸۸۷ ریال به فروش برسانند. علی رمضانی افزود:کتاب‌فروشی‌های شرکت کننده در این طرح نسبت به پاییزه کتاب ۱۳۹۹ افزایشی ۱۷درصدی داشته است. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه