مهاجرت پزشکان از بیمارستان‌های دولتی

مهاجرت پزشکان از بیمارستان‌های دولتی

حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به ایسنا گفت: شیب مهاجرت پزشکان به خارج از کشور و شیب مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی زیاد شده و این زیان‌آور است. باید کاری کنیم دریافتی پزشکان در بخش دولتی افزایش پیدا کند؛ این به نفع مردم است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه