سیدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سیدحسن موسوی چلک

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌گوید: این تصور که مشکل معلولیت مربوط به فرد است نه جامعه، اشتباهی فاحش و دردناک است. باید پذیرفت معلولیت مشکل جامعه است و باید شرایطی فراهم شود تا همه افراد جامعه از حق شهروندی برخوردار باشند و جامعه بتواند با اتخاذ رویکردهای مناسب، زمینه حضور و مشارکت این افراد را فراهم کند و به دلیل معلولیت از عرصه‌های اجتماعی طرد نشوند و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها و مردم در قبال این شهروندان افزایش یابد. نقش خانواده نیز در حرکت معلولان بسیار مهم است. بدون شک معلولانی که همکاری خانواده را به همراه دارند می‌توانند در ایفای نقش‌های خود به‌خوبی عمل کنند.

ارسال دیدگاه