کشتی جهان در قبضه ایرانی‌ها

کشتی جهان در قبضه ایرانی‌ها

بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، در سال ۲۰۲۱ و برای تعیین بهترین کشتی‌گیر سال سیستم معمول رنکینگ اتحادیه جهانی در نظر گرفته شد و تعیین رنکینگ بهترین ورزشکار سال بر مبنای نتایج رویداد‌های سال به‌عمل آمد که کامران قاسم پور به‌عنوان نفر اول وزن
 ۹۲ کیلوگرم و حسن یزدانی و امیرحسین زارع به عنوان نفر دوم اوزان ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و محمد نخودی به عنوان نفر سوم وزن ۷۹ کیلوگرم شناخته شدند.در پایان سال به نفرات برتر رنکینگ در هر وزن جوایز دلاری به شرح زیر تعلق می‌گیرد.
نفر اول: ۱۰هزار دلار
 نفر دوم: ۷هزار دلار
 نفر سوم: ۳هزار دلار

برچسب ها :
ارسال دیدگاه