اپوزیسیون مبتذل شده!

اپوزیسیون مبتذل شده!

هوشنگ امیراحمدی از چهره های خارج‌نشین گفت: اپوزیسیون ایران به ابتذال کشیده شده‌اند. وی که مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در آمریکاست، در واکنش به اظهارات گستاخانه اپوزیسیون مبنی بر حمایت از حمله نظامی به خاک ایران گفت: من نمی توانم تصور کنم کسی که خودش را ایرانی می داند، خواهان حمله نظامی به ایران باشد؛ تنها نیروهای وطن فروش و خائن می‌توانند چنین مواضعی بگیرند؛ مردم ایران هم واکنش تند نسبت به این مواضع دارند!

برچسب ها :
ارسال دیدگاه