اُمیکرون؛ محصول بی‌عدالتی در توزیع واکسن
عضو کمیته علمی کشوری کرونا در گفت‌وگو با قدس مطرح کرد

شیوع «اُمیکرون»؛ سویه جدید ویروس کرونا از هم‌اکنون نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده به‌گونه‌ای که سازمان جهانی بهداشت این سویه را در فهرست سویه‌های نگران‌کننده بیماری کووید ۱۹ طبقه‌بندی کرده است.

اُمیکرون؛ محصول بی‌عدالتی در توزیع واکسن
عضو کمیته علمی کشوری کرونا در گفت‌وگو با قدس مطرح کرد

شیوع «اُمیکرون»؛ سویه جدید ویروس کرونا از هم‌اکنون نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده به‌گونه‌ای که سازمان جهانی بهداشت این سویه را در فهرست سویه‌های نگران‌کننده بیماری کووید ۱۹ طبقه‌بندی کرده است.