این افتخار متعلق به مردم است
واکنش بیرانوند به حضورش در کتاب رکورد‌های گینس

این افتخار متعلق به مردم است
واکنش بیرانوند به حضورش در کتاب رکورد‌های گینس