تهدیدی به نام ضعف در بیماری‌یابی ایدز
امروز روز جهانی مبارزه با HIV است

از شناسایی نخستین بیمار مبتلا به HIV در کشور 34 سال می‌گذرد.گذشت زمان و یا شیوع سایر بیماری‌های ویروسی مثل سارس و به‌تازگی کرونا، این تصور را در ذهن برخی ایجاد کرده که گویا تب این بیماری فروکش کرده است.اول دسامبر مصادف با 10 آذر، روز جهانی مبارزه با ایدز را بهانه‌ای برای گفت‌وگو با وحید جهان‌میری نژاد، پزشک و فعال حوزه پیشگیری از ایدز قرار دادیم تا از آنچه در این سه دهه در این خصوص گذشته بیشتر بدانیم.