برگزیدگان دومین جایزه ادبی اندرزگو معرفی شدند
همزمان با قدردانی از منصور انوری

مراسم اختتامیه دومین جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو، عصر روز گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اهالی حوزه کتاب برگزار و آثار منتخب این دوره از جایزه معرفی شدند.

برگزیدگان دومین جایزه ادبی اندرزگو معرفی شدند
همزمان با قدردانی از منصور انوری

مراسم اختتامیه دومین جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو، عصر روز گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اهالی حوزه کتاب برگزار و آثار منتخب این دوره از جایزه معرفی شدند.