صنعت فضایی نفس تازه می‌کند
شورای عالی فضایی کشور پس از 11 سال وقفه تشکیل جلسه داد

در حالی که رئیس‌جمهور سابق هیچ اعتقادی به توسعه صنعت راهبردی فضایی نداشت و جلسه شورای عالی فضایی، حتی یک بار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشکیل نشد، سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز پس از بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور در محل وزارتخانه ارتباطات، این جلسه را تشکیل داد. جلسه‌ای که در آن وزرای ارتباطات، دفاع، صمت و خارجه و البته امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران حضور داشتند.

صنعت فضایی نفس تازه می‌کند
شورای عالی فضایی کشور پس از 11 سال وقفه تشکیل جلسه داد

در حالی که رئیس‌جمهور سابق هیچ اعتقادی به توسعه صنعت راهبردی فضایی نداشت و جلسه شورای عالی فضایی، حتی یک بار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشکیل نشد، سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز پس از بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور در محل وزارتخانه ارتباطات، این جلسه را تشکیل داد. جلسه‌ای که در آن وزرای ارتباطات، دفاع، صمت و خارجه و البته امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران حضور داشتند.