میکائیل دیانی
مستندساز

در جدیدترین قسمت برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند پرونده هولناک قاتل سریالی پاکدشت در تلویزیون باز شد.

نمایش «خیابانی» بی آسفالت
نقدی بر آنچه به عنوان مستند «ملبورن» ساخته شد

جواد رستم‌زاده مستند حماسه ملبورن در واقع حماسه جدیدی است از گزارشگر و مجری‌ای که در این سال‌ها کوشیده به زور و به هجو چهره‌ای محبوب و دانا از خود نزد مخاطبان ترسیم کند.