سینما از قرنطینه درآمد
درباره آغاز فعالیت 100 درصدی سالن‌هاپس از دو سال

معلوم نبود سرنوشت سینما چه می‌شودمحمد قاصد اشرفی، رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران کشور و مدیر سینما ماندانا با اشاره به اینکه نزدیک به دو سال است سینماها در وضعیت اسفناکی قرار دارند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به صاحبان فیلم و سینماداران وارد شده، می‌گوید: البته وزارت ارشاد هم در حد توانش کمک کرده اما هنوز تعهدات مالی وجود دارد که پرداخت نشده است. سالن‌های سینما نیز بدهی‌های انباشته زیادی دارند و مقروض هستند و سال‌ها طول می‌کشد که این خسارت‌ها جبران شود.

سینما از قرنطینه درآمد
درباره آغاز فعالیت 100 درصدی سالن‌هاپس از دو سال

معلوم نبود سرنوشت سینما چه می‌شودمحمد قاصد اشرفی، رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران کشور و مدیر سینما ماندانا با اشاره به اینکه نزدیک به دو سال است سینماها در وضعیت اسفناکی قرار دارند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به صاحبان فیلم و سینماداران وارد شده، می‌گوید: البته وزارت ارشاد هم در حد توانش کمک کرده اما هنوز تعهدات مالی وجود دارد که پرداخت نشده است. سالن‌های سینما نیز بدهی‌های انباشته زیادی دارند و مقروض هستند و سال‌ها طول می‌کشد که این خسارت‌ها جبران شود.وی تأکید می‌کند: در این میان عده‌ای می‌گفتند پرونده سینما بسته و از گردونه چرخه اقتصادی خارج شده است، البته حق هم داشتند زیرا در این ایام سرنوشت سینما قابل پیش‌بینی نبود، اما خوشبختانه با اکران فیلم‌های خوب ثابت شد سینما هنوز جایگاه ویژه‌اش را حفظ کرده و مردم علاقه‌مندند فیلم را بر پرده‌های عریض سالن‌های سینما ببینند.