فروش کود یارانه‌ای در بازار آزاد
جزئیاتی تازه از ضربه سنگین به باندی که اوره را درپوشش بنتونیت قاچاق می‌کرد

در حالی که با رصد و ردزنی شبانه‌روزی و دقیق کارشناسان اداره کل اطلاعات خراسان رضوی پرده از اقدام‌های شبکه‌ سازمان یافته سودجویانی که محصولات شیمیایی دولتی را در پوشش کود بنتونیت‌دار قاچاق می‌کردند برداشته شد،

فروش کود یارانه‌ای در بازار آزاد
جزئیاتی تازه از ضربه سنگین به باندی که اوره را درپوشش بنتونیت قاچاق می‌کرد

در حالی که با رصد و ردزنی شبانه‌روزی و دقیق کارشناسان اداره کل اطلاعات خراسان رضوی پرده از اقدام‌های شبکه‌ سازمان یافته سودجویانی که محصولات شیمیایی دولتی را در پوشش کود بنتونیت‌دار قاچاق می‌کردند برداشته شد، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از دستگیری یکی از سرشاخه‌های این پرونده و تحت تعقیب قرار گرفتن دیگر متهمان پرونده خبر داد.