ماهیگیری ضد انقلاب از تنش آبی
فراخوان‌ها برای التهاب آفرینی در اصفهان و مشهد به نتیجه نرسید

در حالی که کشاورزان اصفهانی پس از 16 روز تحصن با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داده بودند، اما ظاهراً این اقدام به مذاق عد‌ه‌ای خوش نیامد!

ماهیگیری ضد انقلاب از تنش آبی
فراخوان‌ها برای التهاب آفرینی در اصفهان و مشهد به نتیجه نرسید