میرزا کوچک‌خان و نهضت بزرگ او
در آستانه سالروز شهادت مبارز و آزادی‌خواه نامدار گیلانی

11 آذرماه هر سال، یادآور شهادت مردی است که برای آزادی و استقلال وطن و نجات آن زیر یوغ استعمار و اجانب، از جان گذشت و مظلومانه به دست ایادی استعمار، به شهادت رسید.

صهیونیست‌ها زیر منگنه مقاومت
سومین عملیات شهادت‌طلبانه علیه متجاوزان در کمتر از دو هفته

در میان پشت کردن برخی دولت‌های عربی سازشکار به آرمان فلسطین و تنها گذاشتن این ملت مظلوم در چنگال صهیونیست‌های بی‌رحم، مردم مقاوم این خطه اما بیکار ننشسته و با انجام عملیات‌های شهادت‌طلبانه پی‌درپی این جمله را جار می‌زنند که فلسطین و مقاومت همچنان زنده و بالنده است.