رشد فارابی‌ها و ابن‌سیناهای امروز فراهم کرد
سورنا ستاری: باید محیطی برای

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در نشست تخصصی مبنا که عصر دیروز با موضوع «تبیین تأثیر تدابیر و سیاست های راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیشرفت علم و فناوری» برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب از سال های گذشته برای فناوری در حوزه های مختلف اهمیت ویژه ای قائل بودند.

رشد فارابی‌ها و ابن‌سیناهای امروز فراهم کرد
سورنا ستاری: باید محیطی برای

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در نشست تخصصی مبنا که عصر دیروز با موضوع «تبیین تأثیر تدابیر و سیاست های راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیشرفت علم و فناوری» برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب از سال های گذشته برای فناوری در حوزه های مختلف اهمیت ویژه ای قائل بودند.