چرخ راه‌آهن سخت می‌چرخد
صنعت حمل و نقل مسافری ریلی همزمان با کرونا درگیر هزینه‌های نوسازی و بازسازی است

افزایش هزینه‌ها، کاهش بازدهی و جذابیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنعت حمل ‌و نقل مسافری ریلی را به‌عنوان امن‌ترین وسیله و پیشران توسعه اقتصادی کشور از صرفه انداخته و شرکت‌های فعال در این حوزه را نیز به ستوه آورده است.

راه‌آهن خواف -هرات در تونل موانع
چرا دومین پروژه‌ ریلی شرق راه‌اندازی نمی‌شود؟

با قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان مناسبات و گفت‌وگوهای بین دو کشور هم در خصوص راه‌آهن خواف -هرات که پیش از این در جریان بود متوقف شد و معلوم نیست چه وقت مذاکرات دوباره از سر گرفته شود.

راه‌آهن خواف -هرات در تونل موانع
چرا دومین پروژه‌ ریلی شرق راه‌اندازی نمی‌شود؟

با قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان مناسبات و گفت‌وگوهای بین دو کشور هم در خصوص راه‌آهن خواف -هرات که پیش از این در جریان بود متوقف شد و معلوم نیست چه وقت مذاکرات دوباره از سر گرفته شود.

راه‌آهن خواف -هرات در تونل موانع
چرا دومین پروژه‌ ریلی شرق راه‌اندازی نمی‌شود؟

با قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان مناسبات و گفت‌وگوهای بین دو کشور هم در خصوص راه‌آهن خواف -هرات که پیش از این در جریان بود متوقف شد و معلوم نیست چه وقت مذاکرات دوباره از سر گرفته شود.

چرخ راه‌آهن سخت می‌چرخد
صنعت حمل و نقل مسافری ریلی همزمان با کرونا درگیر هزینه‌های نوسازی و بازسازی است

افزایش هزینه‌ها، کاهش بازدهی و جذابیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنعت حمل ‌و نقل مسافری ریلی را به‌عنوان امن‌ترین وسیله و پیشران توسعه اقتصادی کشور از صرفه انداخته و شرکت‌های فعال در این حوزه را نیز به ستوه آورده است.