پاداش 33 میلیاردی شرکت گاز به مشترکان کم‌مصرف

مدیر مالی شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در یک سال گذشته گازبهای 2میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک خوش‌مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی خراسان رضوی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال مشمول معافیت شده است.