حمله سایبری به صهیونیست‌ها ادامه خواهد داشت
بررسی نقاط ضعف رژیم اشغالگر در عرصه جنگ مجازی در گفت‌وگوی قدس با تحلیلگر برجسته لبنانی

نظر شما در خصوص ماهیت حمله گروه هکری عصای موسی و دستاوردهای آن چیست؟حمله سایبری گروه هکری «عصای موسی» به سرورهای امنیتی، نظامی و مؤسساتی رژیم صهیونیستی یک کار بسیاری حرفه‌ای، دقیق و مبتنی بر علم روز بوده است؛ به گونه‌ای که در این عملیات بدون آنکه سازمان‌های حفاظتی این رژیم متوجه شوند، در زمانی کوتاه بیش از 22 ترابایت اطلاعات را از حساس‌ترین مؤسسات رژیم دریافت و ذخیره کرده‌اند. این حمله، در بالاترین سطح فنی بوده است. در جمهوری اسلامی ایران در زمینه فضای سایبری، فناوری‌های هسته‌ای و علوم پزشکی گام بسیار بلندی برداشته شده؛ به گونه‌ای که باوجود تحریم‌ها و فشارها توانسته برنامه هسته‌ای را با قدرت به پیش ببرد، فناوری‌های روز را در اختیار داشته باشد، بیماری‌های سخت درمان را درمان کند، در بسیاری از علوم به خودکفایی رسیده، موفق شده ماهواره به فضا ارسال کند و در تمام این عرصه‌ها دستاوردهای بزرگی را محقق کرده است؛ بنابراین طبیعی است که در عرصه جنگ سایبری و الکترونیکی نیز قدرتمند باشد.

حمله سایبری به صهیونیست‌ها ادامه خواهد داشت
بررسی نقاط ضعف رژیم اشغالگر در عرصه جنگ مجازی در گفت‌وگوی قدس با تحلیلگر برجسته لبنانی

نظر شما در خصوص ماهیت حمله گروه هکری عصای موسی و دستاوردهای آن چیست؟حمله سایبری گروه هکری «عصای موسی» به سرورهای امنیتی، نظامی و مؤسساتی رژیم صهیونیستی یک کار بسیاری حرفه‌ای، دقیق و مبتنی بر علم روز بوده است؛ به گونه‌ای که در این عملیات بدون آنکه سازمان‌های حفاظتی این رژیم متوجه شوند، در زمانی کوتاه بیش از 22 ترابایت اطلاعات را از حساس‌ترین مؤسسات رژیم دریافت و ذخیره کرده‌اند. این حمله، در بالاترین سطح فنی بوده است. در جمهوری اسلامی ایران در زمینه فضای سایبری، فناوری‌های هسته‌ای و علوم پزشکی گام بسیار بلندی برداشته شده؛ به گونه‌ای که باوجود تحریم‌ها و فشارها توانسته برنامه هسته‌ای را با قدرت به پیش ببرد، فناوری‌های روز را در اختیار داشته باشد، بیماری‌های سخت درمان را درمان کند، در بسیاری از علوم به خودکفایی رسیده، موفق شده ماهواره به فضا ارسال کند و در تمام این عرصه‌ها دستاوردهای بزرگی را محقق کرده است؛ بنابراین طبیعی است که در عرصه جنگ سایبری و الکترونیکی نیز قدرتمند باشد.