اعظم فرطانی
هنرمند دوخت‌های سنتی

«اعظم فرطانی» یکی از هنرمندان عرصه دوخت‌های سنتی استان خراسان رضوی است که قرعه به نام او افتاده و افتخار سوزن‌دوزی پوش سنگ مضجع مطهر حضرت رضا(ع) را پیدا کرده است.

کوک‌های عاشقی در کوی دوست...
گفت‌وگو با هنرمندی که افتخار سوزن‌دوزی پوش سنگ مضجع مطهر حضرت رضا(ع) را پیدا کرده است

خانم فرطانی قدری از خودتان بگویید و اینکه از چه زمانی هنر سوزن‌دوزی را به صورت حرفه‌ای دنبال کردید؟من کارشناس دوخت‌های سنتی ایران هستم و یادگیری این حرفه را از 18 سالگی نزد خانم شهین پزشکی آغاز کردم و از الفبای دوخت تا تمام دوخت‌های سنتی را در آموزشگاه پاژ در مشهد آموزش دیدم و نزدیک 10 سال است به شکل حرفه‌ای کار می‌کنم. رشته اصلی‌ام در حوزه دوخت‌های سنتی، رودوزی‌های الحاقی یا دوخت‌های مرصع‌دوزی است که تلفیقی از تمام دوخت‌هاست.