خودتان را دست‌کم نگیرید
توصیه های پروفسور یوسف ثبوتی به دانشجویان درگفت‌وگو با قدس

گرچه شانزدهم آذر به انگیزه پاسداشت اتفاقات سال 1332 به نماد استکبارستیزی جنبش دانشجویی در ایران تبدیل شده است، اما نام‌گذاری این روز به نام دانشجو، فرصت مغتنمی است تا ضمن یادآوری جایگاه ارزشمند دانشجویی و ضرورت بهره‌مندی از سرمایه‌ گران نسل جوان دانشجو در جامعه، به نقش آن‌ها در تعالی جامعه نیز اشاره کنیم.پروفسور یوسف ثبوتی، فیزیکدان سرشناس ایرانی و مؤسس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که از سال 1329 وارد دانشگاه تهران شده و به گفته خودش از آن سال تا امروز با دانشجو و دانشگاه همراه بوده در گفت‌وگو با ما از دانشجویی و فرصت‌های پیش روی این دوران برایمان گفته است.

خودتان را دست‌کم نگیرید
توصیه های پروفسور یوسف ثبوتی به دانشجویان درگفت‌وگو با قدس

گرچه شانزدهم آذر به انگیزه پاسداشت اتفاقات سال 1332 به نماد استکبارستیزی جنبش دانشجویی در ایران تبدیل شده است، اما نام‌گذاری این روز به نام دانشجو، فرصت مغتنمی است تا ضمن یادآوری جایگاه ارزشمند دانشجویی و ضرورت بهره‌مندی از سرمایه‌ گران نسل جوان دانشجو در جامعه، به نقش آن‌ها در تعالی جامعه نیز اشاره کنیم.پروفسور یوسف ثبوتی، فیزیکدان سرشناس ایرانی و مؤسس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که از سال 1329 وارد دانشگاه تهران شده و به گفته خودش از آن سال تا امروز با دانشجو و دانشگاه همراه بوده در گفت‌وگو با ما از دانشجویی و فرصت‌های پیش روی این دوران برایمان گفته است.