نگرانی‌های بانکی در سند تحول دولت
قدس یکی از بخش‌های مهم برنامه دولت برای پیشرفت اقتصادی را بررسی می‌کند

سند تحول دولت که یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور و وزیران دولت سیزدهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری بود، قرار است به‌ زودی با محوریت تحول‌گرایی در موضوعات اقتصادی و اجتماعی رونمایی شود. در همین راستا سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به‌تازگی درباره این موضوع گفته است: «سند تحول دولت آماده ‌شده و به ‌زودی رونمایی خواهد شد. این سند اقدام مهمی است و کار کارشناسی دقیق و عمیقی انجام‌ شده و پژوهشگاه‌های مختلف نظر داده‌اند. این سند از پشتوانه علمی و تجربی قوی برخوردار است و اهداف بیانیه گام دوم در آن لحاظ شده است».